Optimal beskyttelse mod brand

Brandalarmering beskytter værdier. Brandalarmering kræver korrekt projekterede og dimensionerede anlæg under skyldig hensyntagen til såvel myndighedernes regler og krav, som til bygningens indretning og anvendelse. Tillid til brandalarmeringen kræver systemer af god kvalitet. ADI-ALARMSYSTEM har alle de nødvendige komponenter og dertil en stor erfaringsmasse at tilbyde vore kunder.

ADI-ALARMSYSTEMs brandafdeling er specialister inden for:

  • ABA Automatisk BrandAlarm
  • ABV Automatisk BrandVarsling
  • ABDL Automatisk BrandDørLukning
  • Aspiratorsystemer

Læs mere om røgalarm og ADI-ALARMSYSTEM her.